Giám định ADN xác định danh tính Liệt sĩ
5 (100%) 6 votes

giám định adn hài cốt liệt sỹ

Giám định ADN xác định danh tính Liệt sĩ

Theo Cục Người có công (Bộ LĐTBXH), hiện vẫn còn nhiều gia đình chưa biết thông tin về phần mộ liệt sĩ. Đây là vấn đề trăn trở của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hai Đề án: Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực; Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) là cơ quan thường trực.

 

Với đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ LĐTBXH đang phối hợp với các Bộ, ban, ngành, các cơ quan hữu quan thu thập, cập nhật thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ để báo tin phần mộ liệt sĩ đến các thân nhân liệt sĩ. Một trong những nội dung quan trọng của Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, là giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trong thời gian qua, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các đơn vị giám định, thực hiện việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ để so sánh đối khớp, đã xác định được hàng nghìn danh tính hài cốt liệt sĩ báo tin về cho gia đình liệt sĩ; lấy hàng vạn mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ mới được quy tập về để phân tích và lưu giữ ADN phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bộ LĐTBXH xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thân nhân liệt sĩ chưa biết thông tin về phần mộ liệt sĩ để phân tích và lưu giữ ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Phối hợp với các Bộ, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xây dựng ngân hàng gen phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đối với kết quả giám định ADN, tổng số mẫu hài cốt liệt sĩ đã lấy là 8.495 và 2.288 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; trong đó: lấy mẫu để phân tích, đối chiếu:3.041mẫu hài cốtliệt sĩ và 2.288mẫu thân nhân, đã phân tích ADN 2.723 mẫu hài cốt liệt sĩ và 1.860 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Đã so sánh, đối chiếu và thông báo kết quả 846 trường hợp (317 mẫu có quan hệ huyết thống; 491mẫu không có quan hệ huyết thống; 110 mẫu đã phân hủy,không phân tích được ADN). Kết quả phân tích được lưu giữ tại 3 đơn vị giám định; những mẫu còn lại đang được 3 cơ sở giám định phân tích, lưu giữ và so sánh đối chiếu.

Bên cạnh đó, 3 cơ quan giám định ADN đã lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ được nâng cấp, sửa chữa và hài cốt liệt sĩ mới được quy tập tại các địa phương để tách chiết và lưu giữ ADN là 5.454 mẫu. Như vậy, so với mục tiêu của Đề án, kết quả giám định ADN hơn 84%.

Hương Giang (tổng hợp)/Dân Việt

————————-

Searches related to giám định adn

  • giám định adn tphcm
  • giám định adn giá bao nhiêu
  • giám định tư pháp là gì
  • giám định tỷ lệ thương tật
  • giám định sức khỏe nghỉ hưu
  • giám định sức khỏe nghỉ hưu trước tuổi
  • giám định đồ cổ
  • giám định viên tư pháp