Xét nghiệm ADN Ông Bà và Cháu
5 (100%) 10 votes

XÉT NGHIỆM ADN QUAN HỆ ÔNG NỘI – CHÁU TRAI

Chỉ tiêu xét nghiệm: phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của ông nội giả định và đứa cháu.

Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 4 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nam giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ nội của họ. Nhiễm sắc thể Y được truyền từ cha cho con trai và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ. Phân tích này tập trung vào DNA của nhiễm sắc thể Y, Với 2 người đàn ông có cùng một dòng họ nội thì kết quả Y-STR là giống nhau. (Do vậy với xét nghiệm DNA này sẽ không phân biệt được giữa 2 người đàn ông ở trong cùng một dòng họ nội ở đây là ông nội và cháu trai).

xét nghiệm adn ông bà và cháu

XÉT NGHIỆM ADN QUAN HỆ ÔNG NỘI – CHÁU GÁI

Chỉ tiêu xét nghiệm: Phân tích đặc điểm đặc trưng ADN của ông nội giả định, bà nội , cháu gái và người mẹ.

Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 5 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa một người ông nội giả định với một đứa cháu. Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà.Phân tích này có thể kết luận 100% cho trường hợp không cho nhận (KHÔNG có quan hệ) và 99,999% cho trường hợp cho nhận (CÓ quan hệ).

XÉT NGHIỆM ADN QUAN HỆ BÀ NỘI – CHÁU GÁI

Chỉ tiêu xét nghiệm: Mẫu ADN của bà nội giả định và cháu gái.

Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 4 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Đây là phân tích để tìm mối liên kết giữa một người bà nội giả định với một đứa cháu gái dựa vào phân tích NST X. Với phân tích này bạn hoàn toàn có thể yên tâm vào kết quả kiểm tra ADN và có thể thu mẫu để phân tích ngay tại nhà. Phân tích này có thể kết luận 100% cho trường hợp không cho nhận (KHÔNG có quan hệ) và 99,999% cho trường hợp cho nhận (CÓ quan hệ).

XÉT NGHIỆM ADN QUAN HỆ BÀ NGOẠI – CHÁU

Chỉ tiêu xét nghiệm: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV).

Thời gian trả kết quả: 7 – 10 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Lấy mẫu: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Phân tích này được sử dụng để xác định xem hai hoặc nhiều hơn nữ giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ ngoại của họ. Các trình tự ADN ti thể chỉ được truyền từ mẹ cho con (cả gái và trai) và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ họ ngoại.

Xem bảng giá dịch vụ xét nghiệm ADN tại đây

xét nghiệm adn tại NOVAGEN