Danh mục: Kiến thức ADN

Vật chất di truyền là gì?

Vật chất di truyền là gì? Vật chất di truyền là vật chất tế bào, có vai trò cơ bản trong việc xác định cấu trúc, bản chất của các chất trong tế bào, có khả năng tự nhân giống và biến đổi. Vật chất di …

ADN là gì? Xét nghiệm ADN là gì?

ADN là gì? ADN là vật liệu di truyền ở người và hầu hết các sinh vật khác. Gần như mọi tế bào trong cơ thể người có cùng một kiểu ADN. Hầu hết ADN nằm trong nhân tế bào (nơi được gọi là ADN nhân), …