Thiết bị xét nghiệm ADN

Phòng Lab phân tích ADN của NOVAGEN

  • THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM ADN NHẬP KHẨU TỪ MỸ CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT – ĐỘ CHÍNH XÁC 99,999999%
  • HÓA CHẤT ĐẢM BẢO ĐÚNG CHẤT LƯỢNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN QUỐC TẾ VỀ XÉT NGHIỆM ADN VÀ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN

1. Hệ thống tủ bảo quản và lưu mẫu sinh phẩm

Ultra Low Temperature Freezer

2. Hệ thống tách chiết ADN

Maxwell-Promega

3. Hệ thống kiểm định chất lượng ADN

ThermoScientific-NanoDrop-2000c

4. Hệ thống PCR

Eppendorf-Mastercycler-gradient

5. Hệ thống Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR System

Realtime PCR 7500

6. Hệ thống giải trình tự gen ABI 3130xl DNA ANALYZER

3130xl Genetic Analyzer

7. Hệ thống giải trình tự gen 3500 SERIES GENETIC ANALYZER

3500 Genetic Analyzer

8. Hệ thống máy chủ hiệu năng cao dùng cho lưu trữ và phân tích dữ liệu

phân tích trình tự ADN

>>> BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM ADN Ở HÀ NỘI <<<

phòng thí nghiệm novagen

Phòng thí nghiệm NOVAGEN

Liên hệ NOVAGEN 0834243399

[wp-subscribe]