Danh mục: Sản khoa

Siêu âm thai kỳ là gì?

Siêu âm thai kỳ là gì? Siêu âm thai kỳ (hoặc siêu âm trước khi sinh) là một xét nghiệm trong thai kỳ để kiểm tra sức khỏe và sự phát triển của em bé. Bác sĩ sản khoa, y tá hộ sinh hoặc kỹ thuật …

Hợp tử là gì?

Hợp tử là gì? Hợp tử, còn được gọi là trứng được thụ tinh, là giai đoạn thụ thai trong đó trứng và tinh trùng kết hợp với nhau để tạo thành một tế bào duy nhất. Hợp tử chứa một bộ nhiễm sắc thể đầy …

Tế bào lưỡng bội là gì?

Tế bào lưỡng bội là gì? Tế bào lưỡng bội là một tế bào chứa hai bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh. Đây là gấp đôi số lượng nhiễm sắc thể đơn bội. Mỗi cặp nhiễm sắc thể trong tế bào lưỡng bội được coi là …

Giao tử là gì?

Giao tử là gì? Giao tử là các tế bào sinh sản hoặc tế bào sinh dục hợp nhất trong quá trình sinh sản hữu tính để tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Giao tử đực được gọi là tinh trùng. Giao …

4 hình thức sinh sản phổ biến

Một trong những yêu cầu đối với mọi sinh vật sống là sinh sản. Để duy trì nòi giống và truyền lại các đặc điểm di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, các loài phải sinh sản. Nếu không sinh sản, một loài …

Sinh sản đơn tính là gì?

Sinh sản đơn tính là gì? Sinh sản đơn tính (Parthenogenesis) là một kiểu sinh sản vô tính trong đó giao tử cái hoặc tế bào trứng phát triển thành một cá thể mà không cần thụ tinh. Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Hy …