Danh mục: Kiến thức ADN

Đột biến gen

Đột biến gen là gì? Đột biến gen là những thay đổi nhỏ xảy ra trong phạm vi cấu trúc của gen. Trình tự ADN của mỗi gen cung cấp thông tin cần thiết cho các tế bào để tạo ra các loại protein và enzyme …

Bệnh ty thể là gì?

Bên trong tế bào cơ thể có những bộ phận rất nhỏ gọi là ty thể (có tới 1.000 ty thể trên mỗi tế bào).  Ty thể tạo ra năng lượng mà tế bào chúng ta cần để phát triển và hoạt động. Nếu ty thể bị …

ADN ty thể là gì

ADN ty thể là gì? ADN ty thể (mtDNA) là ADN có trong ty thể. Loại vật chất di truyền này là một trong những ADN ngoại nhân ở sinh vật nhân chuẩn. Một dạng ADN khác tồn tại bên ngoài nhân là ADN lục lạp, …

Ty thể là gì?

Ty thể là gì? Thuật ngữ “ty thể” xuất phát từ hai từ trong tiếng Hy Lạp “mitos” và “chondrios” có nghĩa tương ứng là “sợi” và “hạt”. Thuật ngữ “ty thể” là số ít trong khi từ “ty thể” là số nhiều. Như chúng ta …

Giải trình tự Sanger là gì?

Giải trình tự Sanger là gì? Công nghệ giải trình tự Sanger, hay còn gọi là phương pháp trình tự Sanger, là một trong những phương pháp quan trọng và cổ điển để xác định trình tự nucleotide của một mẫu ADN hoặc ARN. Phương pháp …

Nguyên lý giải trình tự thế hệ mới

Kể từ khi 2 nhà khoa học Watson và Crick khám phá ra cấu trúc chuỗi xoắn kép của phân tử ADN, các nhà nghiên cứu đã phát triển các phương pháp và công nghệ hỗ trợ xác định trình tự axit nucleic trong các mẫu …

ARN là gì?

ARN là gì? ARN, tên viết tắt của axit ribonucleic, là một trong hai loại axit nucleic, có cấu tạo đa phân ở dạng chuỗi đơn, bao gồm các đơn vị ribonucleotide liên kết với nhau. ARN mang thông tin di truyền quy định trình tự …

Nucleotide là gì?

Nucleotide là gì? Một nucleotide được coi là khối xây dựng cơ bản của axit nucleic (gồm ADN và ARN). Ngược lại, axit nucleic là một trong những nhóm phân tử sinh học chính (các nhóm còn lại là carbohydrate, protein và axit amin). Axit nucleic …

Axit nucleic là gì?

Axit nucleic là gì? Axit nucleic là các phân tử sinh học thiết yếu trong sinh học phân tử, đóng vai trò là bản thiết kế của sự sống. Axit nucleic dùng để chỉ bất kỳ nhóm hợp chất phức tạp nào bao gồm các chuỗi …

Vật chất di truyền là gì?

Vật chất di truyền là gì? Vật chất di truyền là vật chất tế bào, có vai trò cơ bản trong việc xác định cấu trúc, bản chất của các chất trong tế bào, có khả năng tự nhân giống và biến đổi. Vật chất di …