Mẫu Giấy Khai Sinh Bản Sao – Cập Nhật Mới Nhất

Mẫu giấy khai sinh bản sao mới nhất

Giấy khai sinh được xem như là giấy tờ hộ tịch “gốc”, đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi cá nhân. Các thủ tục hành chính liên quan đến quá trình học tập và làm việc của mỗi người sau này đều cần đến giấy khai sinh. Chính vì sự quan trọng của giấy khai sinh nên luôn phải có nhiều mẫu bản sao giấy khai sinh để sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

Khi làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ mới sinh, cán bộ của Ủy ban nhân dân nơi phường, xã cư trú sẽ yêu cầu bố mẹ đăng ký số lượng bản sao giấy khai sinh cho trẻ. Nếu như giấy khai sinh bản chính chỉ được cấp duy nhất một bản thì bản sao giấy khai sinh có thể được cấp với số lượng tùy ý (thông thường sẽ yêu cầu 5-10 bản sao khi đăng ký).

Mẫu giấy khai sinh bản sao

>> Xem thêm:

Mẫu giấy khai sinh bản sao được sao y nguyên từ bản chính và có dấu xác nhận của địa phương đảm bảo tính xác thực của Giấy khai sinh.

Dưới đây là chi tiết mẫu giấy khai sinh bản sao.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–

GIẤY KHAI SINH (BẢN SAO)

Họ và tên:……………………………………………………………..Giới tính:…………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………..Ghi bằng chữ:……………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:…………………………………………………….Quốc tịch:………………………………………

Họ và tên cha:………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:………………………………..Quốc tịch:……………………………..Năm sinh:………………

Nơi thường trú/tạm trú:……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên mẹ:………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc:…………………………………Quốc tịch:……………………………..Năm sinh:…………….

Nơi thường trú/tạm trú:…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký:………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm đăng ký:…………………………………………………………………………………

Ghi chú:………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đi khai sinh:………………………………………………………………………………

Quan hệ với người được khai sinh:………………………………………………………………………

NGƯỜI THỰC HIỆN                                      (Đã ký)

…………………………….

         NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH(Đã ký)…………………………….

Sao từ Sổ đăng ký khai sinh

Ngày………..tháng…………… năm…………

NGƯỜI KÝ BẢN SAO GIẤY KHAI SINH                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

……………………………….

>>> Tải file Word của mẫu bản sao giấy khai sinh TẠI ĐÂY

Hiện nay, các thủ tục liên quan đến làm giấy khai sinh cho trẻ và nhập hộ khẩu cho trẻ mới sinh đều được đăng ký nhanh chóng và rất đơn giản tại Ủy ban nhân dân Phường, Xã. Các biểu mẫu liên quan cũng sẽ được cung cấp đầy đủ tại phòng đăng ký.

Ngoài ra, có một lưu ý là theo quy định mới cập nhật, thủ tục làm giấy khai sinh cho con vẫn được thực hiện theo quy định mới cập nhật ngày 01/01/2016 của Bộ tư pháp. Trong đó, các điểm mới cần lưu ý khi xét nghiệm ADN để làm giấy khai sinh cho trẻ:

1. Nếu cha hoặc mẹ là người nước ngoài thì việc thử ADN để xác định cha con/ mẹ con là cần thiết và là một thủ tục bắt buộc.

2. Nếu cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, vào thời điểm đăng ký có hai trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu cha và mẹ chưa có giấy đăng ký kết hôn tại thời điểm sinh con và không có tranh chấp, thì kết hợp giải quyết việc nhận con và làm khai sinh theo thủ tục đăng ký hộ tịch. Kết quả ADN là căn cứ để việc nhận con và khai sinh được thuận tiện, nhanh chóng nhất.

Trường hợp 2: Nếu việc cha nhận con có tranh chấp, thì cán bộ Tư pháp – Hộ tịch hướng dẫn người cha làm thủ tục nhận con tại Toà án nhân dân có thẩm quyền. Khi quyết định công nhận cha cho con của Toà án nhân dân có hiệu lực thì mới được tiến hành thủ tục làm giấy khai sinh cho con. Giấy giám định ADN trong trường hợp này là một thủ tục bắt buộc.

Làm xét nghiệm ADN là một thủ tục bắt buộc trong trường hợp có yếu tố nước ngoài hoặc có sự tranh chấp. Trong trường hợp bình thường, kết quả xét nghiệm ADN huyết thống là một loại giấy tờ pháp lý hỗ trợ cho việc nhận con, xác minh cha và con ruột được đảm bảo chính xác.

Hương Giang (tổng hợp)
www.xetnghiemadnchacon.com

TS Đặng Trần Hoàng 0834243399

Leave a Reply