Thẻ: ADN nhân

ADN là gì? Xét nghiệm ADN là gì?

ADN là gì? ADN là vật liệu di truyền ở người và hầu hết các sinh vật khác. Gần như mọi tế bào trong cơ thể người có cùng một kiểu ADN. Hầu hết ADN nằm trong nhân tế bào (nơi được gọi là ADN nhân), …