Thẻ: ADN ty thể

Bệnh ty thể là gì?

Bên trong tế bào cơ thể có những bộ phận rất nhỏ gọi là ty thể (có tới 1.000 ty thể trên mỗi tế bào).  Ty thể tạo ra năng lượng mà tế bào chúng ta cần để phát triển và hoạt động. Nếu ty thể bị …

ADN ty thể là gì

ADN ty thể là gì? ADN ty thể (mtDNA) là ADN có trong ty thể. Loại vật chất di truyền này là một trong những ADN ngoại nhân ở sinh vật nhân chuẩn. Một dạng ADN khác tồn tại bên ngoài nhân là ADN lục lạp, …

Ty thể là gì?

Ty thể là gì? Thuật ngữ “ty thể” xuất phát từ hai từ trong tiếng Hy Lạp “mitos” và “chondrios” có nghĩa tương ứng là “sợi” và “hạt”. Thuật ngữ “ty thể” là số ít trong khi từ “ty thể” là số nhiều. Như chúng ta …

Vật chất di truyền là gì?

Vật chất di truyền là gì? Vật chất di truyền là vật chất tế bào, có vai trò cơ bản trong việc xác định cấu trúc, bản chất của các chất trong tế bào, có khả năng tự nhân giống và biến đổi. Vật chất di …

ADN là gì? Xét nghiệm ADN là gì?

ADN là gì? ADN là vật liệu di truyền ở người và hầu hết các sinh vật khác. Gần như mọi tế bào trong cơ thể người có cùng một kiểu ADN. Hầu hết ADN nằm trong nhân tế bào (nơi được gọi là ADN nhân), …