Thẻ: axit nucleic

ARN là gì?

ARN là gì? ARN, tên viết tắt của axit ribonucleic, là một trong hai loại axit nucleic, có cấu tạo đa phân ở dạng chuỗi đơn, bao gồm các đơn vị ribonucleotide liên kết với nhau. ARN mang thông tin di truyền quy định trình tự …