Thẻ: đột biến

Trisomy là gì?

Trisomy là gì? Trisomy là một rối loạn di truyền trong đó một người có ba nhiễm sắc thể thay vì hai nhiễm sắc thể thông thường. Trisomy nổi tiếng nhất là hội chứng Down, nhưng có những hội chứng khác như hội chứng Edwards, hội …