Thẻ: giải trình tự adn

Giải trình tự Sanger là gì?

Giải trình tự Sanger là gì? Công nghệ giải trình tự Sanger, hay còn gọi là phương pháp trình tự Sanger, là một trong những phương pháp quan trọng và cổ điển để xác định trình tự nucleotide của một mẫu ADN hoặc ARN. Phương pháp …