Thẻ: giải trình tự gen thế hệ mới

Giải trình tự Sanger là gì?

Giải trình tự Sanger là gì? Công nghệ giải trình tự Sanger, hay còn gọi là phương pháp trình tự Sanger, là một trong những phương pháp quan trọng và cổ điển để xác định trình tự nucleotide của một mẫu ADN hoặc ARN. Phương pháp …

Nguyên lý giải trình tự thế hệ mới

Kể từ khi 2 nhà khoa học Watson và Crick khám phá ra cấu trúc chuỗi xoắn kép của phân tử ADN, các nhà nghiên cứu đã phát triển các phương pháp và công nghệ hỗ trợ xác định trình tự axit nucleic trong các mẫu …