Thẻ: huyết sắc tố

Xét nghiệm huyết sắc tố a1c

Xét nghiệm huyết sắc tố a1c là gì? Xét nghiệm huyết sắc tố a1c (HbA1c) là xét nghiệm đo lượng glucose (đường) trung bình trong máu của bạn trong ba tháng qua. Kết quả được báo cáo dưới dạng phần trăm. Tỷ lệ phần trăm càng …