Thẻ: Kết hôn

[Hướng dẫn]-Thủ tục nhận Cha Mẹ Con

Trong các tình huống thực tế, do những nguyên nhân khách quan và hoàn cảnh khác nhau mà nhiều trẻ em phải xa cha mẹ từ nhỏ và được đăng ký khai sinh dưới tên họ của bố mẹ nuôi. Hoặc cũng có nhiều trường hợp …