Thẻ: nhóm máu b

Anh chị em ruột có cùng nhóm máu không?

Nhóm máu thể hiện thông tin di truyền, đây là điều nhiều người đã biết. Dù vậy, có phải anh chị em ruột có cùng nhóm máu không? Có phải cùng cha mẹ thì con cái sẽ có nhóm máu giống nhau hay không? Để có …