Thẻ: nhóm máu

Xét nghiệm máu khi mang thai

Xét nghiệm máu khi mang thai là gì? Xét nghiệm máu khi mang thai là một phần của quá trình chăm sóc tiền sản dành cho mẹ bầu, với mục đích xác nhận sự mang thai, kiểm tra nhóm máu và xác định bất kỳ vấn …

Tổng quan về nhóm máu

Nhóm máu là gì? Nhóm máu (Blood Type) của mỗi người được xác định bởi cấu trúc hóa học bên ngoài tế bào hồng cầu. Những cấu trúc hóa học này được gọi là kháng nguyên. Nhóm máu của bạn được quyết định bởi gen bạn …