Thẻ: NIPT

Sàng lọc trước sinh là gì?

Sàng lọc trước sinh là gì? Sàng lọc trước sinh được áp dụng cho tất cả phụ nữ mang thai. Những xét nghiệm này đánh giá khả năng con bạn mắc bệnh nhiễm sắc thể hoặc thể chất. Hầu hết trẻ sơ sinh đều được sinh …

Xét nghiệm tiền sản không xâm lấn (NIPT)

Xét nghiệm tiền sản không xâm lấn (Non-Invasive Prenatal Genetic Testing, NIPT) là xét nghiệm sàng lọc trước sinh thông qua phân tích ADN tự do của thai nhi có trong mẫu máu của mẹ đang mang thai từ tuần thứ 9 nhằm phát hiện các …