Thẻ: NIPT

Xét nghiệm tiền sản không xâm lấn (NIPT)

Xét nghiệm tiền sản không xâm lấn (Non-Invasive Prenatal Genetic Testing, NIPT) là xét nghiệm sàng lọc trước sinh thông qua phân tích ADN của thai nhi từ mẫu máu của mẹ đang mang thai từ tuần thứ 9 nhằm phát hiện các bất thường nhiễm …

Xét Nghiệm ADN Trước Sinh Không Xâm Lấn NIPP

Xét nghiệm ADN trước sinh là gì? Xét nghiệm ADN trước sinh là xét nghiệm ADN xác định huyết thống Cha Con ngay từ khi người mẹ đang mang thai ở giai đoạn đầu của thai kỳ nhằm xác định mối quan hệ huyết thống giữa …