Thẻ: sinh học phân tử

Đột biến gen

Đột biến gen là gì? Đột biến gen là những thay đổi nhỏ xảy ra trong phạm vi cấu trúc của gen. Trình tự ADN của mỗi gen cung cấp thông tin cần thiết cho các tế bào để tạo ra các loại protein và enzyme …