Thẻ: sinh sản

Giao tử là gì?

Giao tử là gì? Giao tử là các tế bào sinh sản hoặc tế bào sinh dục hợp nhất trong quá trình sinh sản hữu tính để tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Giao tử đực được gọi là tinh trùng. Giao …

4 hình thức sinh sản phổ biến

Một trong những yêu cầu đối với mọi sinh vật sống là sinh sản. Để duy trì nòi giống và truyền lại các đặc điểm di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, các loài phải sinh sản. Nếu không sinh sản, một loài …

Sinh sản đơn tính là gì?

Sinh sản đơn tính là gì? Sinh sản đơn tính (Parthenogenesis) là một kiểu sinh sản vô tính trong đó giao tử cái hoặc tế bào trứng phát triển thành một cá thể mà không cần thụ tinh. Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Hy …