Thẻ: tế bào lympho

Tổng quan hệ miễn dịch ở người

Hệ miễn dịch là gì? Hệ miễn dịch của cơ thể là một mạng lưới rộng lớn gồm các cơ quan, tế bào bạch cầu, protein và hóa chất. Tất cả những bộ phận này phối hợp với nhau để bảo vệ bạn khỏi vi trùng …