Thẻ: Testosterone

Tổng quan về Hormone

Hormone là gì? Hormon là một chất hóa học được tạo ra bởi các tế bào chuyên biệt, thường nằm trong tuyến nội tiết và được giải phóng vào máu để gửi thông điệp đến một bộ phận khác của cơ thể. Nó thường được gọi …