Thẻ: tinh trùng

Giao tử là gì?

Giao tử là gì? Giao tử là các tế bào sinh sản hoặc tế bào sinh dục hợp nhất trong quá trình sinh sản hữu tính để tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Giao tử đực được gọi là tinh trùng. Giao …