Thẻ: Trisomy

Hội chứng Edwards – Trisomy 18

Hội chứng Edwards là gì? Hội chứng Edwards là một tình trạng di truyền ở trẻ sơ sinh gây ra tình trạng khuyết tật nghiêm trọng. Nguyên nhân là do có thêm một bản sao của nhiễm sắc thể 18 và những đứa trẻ sinh ra …