Thẻ: xét nghiệm adn anh em

Xét Nghiệm ADN Anh Em Ruột

XÉT NGHIỆM ADN ANH EM RUỘT Xét nghiệm ADN anh em ruột là dịch vụ xét nghiệm ADN nhằm xác định mối quan hệ huyết thống giữa người anh trai và người em trai nghi vấn. Người cha sinh học sẽ truyền nhiễm sắc thể Y …