Thẻ: xét nghiệm adn bàn chải

Xét nghiệm ADN bằng mẫu bàn chải đánh răng

Xét nghiệm ADN bằng mẫu phẩm bí mật như bàn chải đánh răng có được hay không? Cách thu mẫu chính xác và bảo quản thế nào để đảm bảo chất lượng mẫu? Độ chính xác của kết quả là bao nhiêu phần trăm? Tất cả …