Thẻ: xét nghiệm di truyền

Xét nghiệm Karyotype là gì?

Xét nghiệm Karyotype là gì? Xét nghiệm Karyotype là xét nghiệm dựa trên phân tích mẫu máu hoặc dịch nước ối để xây dựng ảnh chụp toàn bộ các nhiễm sắc thể ở người, qua đó phát hiện các nhiễm sắc thể bất thường. Tùy thuộc …