Thẻ: buồng trứng

Tổng quan hệ thống sinh sản Nữ giới

Hệ thống sinh sản Nữ giới là gì? Hệ thống sinh sản nữ bao gồm các cơ quan bên trong và bên ngoài. Nó tạo ra hormone và chịu trách nhiệm về khả năng sinh sản, kinh nguyệt và hoạt động tình dục. Cấu tạo giải …

Tổng quan Hệ thống nội tiết

Hệ thống nội tiết là gì? Hệ thống nội tiết là một nhóm các tuyến không có ống dẫn, trong đó các tế bào tiết khuếch tán hormone trực tiếp vào máu. Nội tiết tố là các hormone điều phối các chức năng khác nhau trong …