Thẻ: con ngoài giá thú

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Con ngoài giá thú là con sinh ra không trong thời kì hôn nhân hợp pháp. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng, con ngoài giá thú là con được sinh ra ngoài thời điểm kể …

Xét Nghiệm ADN Xác Nhận Con Ngoài Giá Thú

Căn cứ làm xét nghiệm ADN xác nhận con ngoài giá thú Xét nghiệm ADN xác nhận con ngoài giá thú là thủ tục cần thiết trong quá trình xác nhận Cha, Mẹ cho con ngoài giá thú. Căn cứ pháp lý để làm xét nghiệm …