Xét nghiệm ADN xác nhận con ngoài giá thú

xét nghiệm adn xác nhận con ngoài giá thú
xét nghiệm adn xác nhận con ngoài giá thú

Căn cứ làm xét nghiệm ADN xác nhận con ngoài giá thú

Xét nghiệm ADN xác nhận con ngoài giá thú là thủ tục cần thiết trong quá trình xác nhận Cha, Mẹ cho con ngoài giá thú.

Căn cứ pháp lý để làm xét nghiệm ADN xác nhận con ngoài giá thú bao gồm các tài liệu sau đây:

Điều 88, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc xác định Cha Mẹ cho con như sau:

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là Con chung của vợ chồng.

  • Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

  • Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.”

Điều 91 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về quyền nhận Con như sau:

1. Cha, mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết.

2. Trong trường hợp người đang có vợ, chồng mà nhận con thì việc nhận con không cần phải có sự đồng ý của người kia.

Như vậy, việc nhận lại con ngoài giá thú là hoàn toàn tự nguyện, chính đáng và đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục nhận Cha cho con ngoài giá thú

Về điều kiện để nhận cha con, Điều 32 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định:

Điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

  1. Việc nhận cha, mẹ, con theo quy định tại Mục này được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp.
  2. Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định tại Mục này, trong trường hợp cha, mẹ đã chết; nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp.

Thủ tục nhận cha, mẹ, con

Điều 34 – Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con bao gồm:

1. Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;

b) Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

2. Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.

Như vậy, căn cứ vào Điều 32 và Điều 34 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP, điều kiện để làm thủ tục nhận cha cho con ngoài giá thú là:

  • Cha của đứa trẻ phải còn sống, việc nhận cha con là tự nguyện và không có tranh chấp.
  • Các loại giấy tờ kèm theo khi đăng ký thủ tục: Giấy khai sinh của người con, các chứng cứ khác (nếu có). Như vậy, pháp luật không bắt buộc phải có các chứng cứ chứng minh.
  • Bản kết quả xét nghiệm ADN xác nhận con ngoài giá thú được xem như là căn cứ khoa học chính xác nhất và là yêu cầu bắt buộc trong trường hợp Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu giám định ADN.

Bộ phận Hỗ trợ tư vấn, Trung tâm ADN NOVAGEN
www.xetnghiemadnchacon.com

Tài liệu tham khảo

xet nghiem adn xac minh cha va con ruot
đăng ký xét nghiệm adn

Leave a Reply

0987.666.081