Thẻ: dị tật ống thần kinh

Axit folic và quá trình mang thai

Axit folic là gì? Folate là dạng vitamin B9 tự nhiên, tan trong nước và được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm. Folate cũng được thêm vào thực phẩm và được bán dưới dạng thực phẩm bổ sung dưới dạng axit folic; dạng …