Thẻ: gan

Tổng quan về tuyến tụy

Tuyến tụy là gì? Tuyến tụy là một tuyến lớn ở phía sau bụng, nằm phía sau dạ dày và phía trước cột sống của bạn. Túi mật, gan và lá lách của bạn bao quanh tuyến tụy của bạn.. Đó là một phần của hệ …

Tổng quan về lá gan

Gan là gì? Gan là một cơ quan lớn ở bụng thực hiện nhiều chức năng quan trọng của cơ thể, bao gồm cả lọc máu. Nó cũng được coi là một tuyến vì nó tạo ra protein và hormone mà các bộ phận khác của …

Tổng quan về ống mật

Ống mật là gì? Ống mật (bile duct) là những ống nhỏ kết nối một số cơ quan trong hệ thống tiêu hóa của bạn. Mục đích của chúng là vận chuyển mật giữa các cơ quan này. Các cơ quan và ống mật cùng nhau …

Tổng quan về đường mật

Đường mật là gì? Đường mật, hay hệ thống mật, là mạng lưới các cơ quan và mạch máu tạo ra, lưu trữ và vận chuyển mật qua cơ thể bạn. Mật là chất lỏng mà gan tạo ra để giúp tiêu hóa thức ăn. Các …