Thẻ: giá xét nghiệm adn bằng tóc

Xét nghiệm ADN bằng tóc

  Xét nghiệm ADN bằng tóc là như thế nào? Xét nghiệm ADN bằng tóc là phương pháp lấy mẫu xét nghiệm ADN mới, không gây đau và vẫn đảm bảo độ chính xác của công nghệ ADN. Tuy nhiên, việc nhổ tóc nếu không đúng …