Thẻ: giới tính

Bố mẹ DI TRUYỀN gen gì cho con

Bố mẹ di truyền gen gì cho con Giới tính, chiều cao, màu mắt, răng, nguy cơ bệnh tâm lý của con phụ thuộc gen cha; trí thông minh, bệnh máu khó đông di truyền từ gen mẹ. Chúng ta cùng tìm hiểu xem bố mẹ …