Thẻ: kháng nguyên

Tổng quan về Kháng thể

Kháng thể là gì? Kháng thể là các protein bảo vệ bạn khi một chất không mong muốn (virus, vi khuẩn, nấm, chất độc…) xâm nhập vào cơ thể bạn. Được tạo ra bởi hệ miễn dịch của cơ thể, các kháng thể liên kết với …