Thẻ: nhóm máu Rh

Tổng quan về nhóm máu

Nhóm máu là gì? Nhóm máu (Blood Type) của mỗi người được xác định bởi cấu trúc hóa học bên ngoài tế bào hồng cầu. Những cấu trúc hóa học này được gọi là kháng nguyên. Nhóm máu của bạn được quyết định bởi gen bạn …