Thẻ: sản khoa

Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

IVF là gì? IVF hoặc thụ tinh trong ống nghiệm là một loạt các thủ tục hỗ trợ bạn thụ thai. Đó là khi trứng người được thụ tinh với tinh trùng trong phòng thí nghiệm. Nếu trứng được thụ tinh (phôi) cấy thành công vào …