Thẻ: truyền máu

Huyết tương giàu tiểu cầu

Huyết tương giàu tiểu cầu là gì? Tiểu cầu là một phần của máu cho phép cơ thể bạn đông lại. Huyết tương giàu tiểu cầu (Platelet-rich Plasma, PRP) được tạo ra bằng cách quay máu trong máy ly tâm để tách ra. Ngoài PRP, quá …