Thẻ: tử cung

Tổng quan hệ thống sinh sản Nữ giới

Hệ thống sinh sản Nữ giới là gì? Hệ thống sinh sản nữ bao gồm các cơ quan bên trong và bên ngoài. Nó tạo ra hormone và chịu trách nhiệm về khả năng sinh sản, kinh nguyệt và hoạt động tình dục. Cấu tạo giải …