Thẻ: vitamin A

Vai trò của Vitamin E đối với sức khỏe

Vitamin E là gì? Vitamin E là tên được đặt cho một nhóm gồm 8 loại vitamin. Nó còn được gọi là tocopherol. Vai trò quan trọng nhất của vitamin E là chất chống oxy hóa để loại bỏ các gốc tự do, là những hóa …

Vai trò của Vitamin B đối với sức khỏe

Vitamin B là gì? Vitamin B là nhóm vitamin giúp quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn hoạt động tốt hơn. Nhóm vitamin B bao gồm thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), axit pantothenic (B5), pyridoxine (B6), biotin (B7), folate (B9) và cobalamin (B12). …