Thẻ: vitamin E

Vitamin K và vai trò đối với sức khỏe

Vitamin K là gì? Vitamin K là một loại vitamin thiết yếu và có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tốt bằng cách giúp đông máu. Vitamin K giúp ngăn ngừa chảy máu nghiêm trọng. Vitamin K1 (phylloquinone) là vitamin K có …