Thẻ: bệnh di truyền

Bệnh ty thể là gì?

Bên trong tế bào cơ thể có những bộ phận rất nhỏ gọi là ty thể (có tới 1.000 ty thể trên mỗi tế bào).  Ty thể tạo ra năng lượng mà tế bào chúng ta cần để phát triển và hoạt động. Nếu ty thể bị …

Tổng quan về Xét nghiệm di truyền

Xét nghiệm di truyền là gì? Xét nghiệm di truyền, còn được gọi là xét nghiệm ADN, bao gồm việc lấy ADN từ một mẫu tế bào trong cơ thể bạn để xác định các gen, nhiễm sắc thể hoặc protein cụ thể, bao gồm cả …

Tổng quan về Rối loạn di truyền

Rối loạn di truyền là gì? Rối loạn di truyền là bệnh gây ra bởi một gen bất thường, thường được mô tả là đột biến. Khi những căn bệnh như vậy được di truyền (chứ không phải là kết quả của một đột biến ngẫu …

Bố mẹ DI TRUYỀN gen gì cho con

Bố mẹ di truyền gen gì cho con Giới tính, chiều cao, màu mắt, răng, nguy cơ bệnh tâm lý của con phụ thuộc gen cha; trí thông minh, bệnh máu khó đông di truyền từ gen mẹ. Chúng ta cùng tìm hiểu xem bố mẹ …