Thẻ: nhóm máu ABO

Tổng quan về nhóm máu

Nhóm máu là gì? Nhóm máu (Blood Type) của mỗi người được xác định bởi cấu trúc hóa học bên ngoài tế bào hồng cầu. Những cấu trúc hóa học này được gọi là kháng nguyên. Nhóm máu của bạn được quyết định bởi gen bạn …

Anh chị em ruột có cùng nhóm máu không?

Nhóm máu thể hiện thông tin di truyền, đây là điều nhiều người đã biết. Dù vậy, có phải anh chị em ruột có cùng nhóm máu không? Có phải cùng cha mẹ thì con cái sẽ có nhóm máu giống nhau hay không? Để có …