Thẻ: tuyến nội tiết

Tổng quan tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận là gì? Tuyến thượng thận là những tuyến nhỏ gắn vào đầu mỗi quả thận. Cơ thể con người có hai tuyến thượng thận và một tuyến nằm trên mỗi quả thận. Mỗi tuyến thượng thận nặng 4–5 g ở người trưởng thành. …

Tổng quan tuyến cận giáp

Tuyến cận giáp là gì? Tuyến cận giáp là những tuyến nhỏ có kích thước bằng hạt đậu nằm ở cổ, ngay phía sau tuyến giáp hình con bướm. Hầu hết mọi người đều có bốn tuyến cận giáp, với hai tuyến cận giáp nằm sau …

Tổng quan vùng dưới đồi

Vùng dưới đồi là gì? Vùng dưới đồi là một phần của não có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhiều chức năng của cơ thể bao gồm việc giải phóng hormone từ tuyến yên. Vị trí của vùng dưới đồi Vùng dưới đồi …

Tổng quan về tuyến yên

Tuyến yên là gì? Tuyến yên là một tuyến nhỏ có kích thước bằng hạt đậu, đóng vai trò chính trong việc điều chỉnh các chức năng quan trọng của cơ thể và sức khỏe nói chung. Nó được gọi là ‘tuyến chủ’ của cơ thể …

Tổng quan về tuyến giáp

Tuyến giáp là gì? Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở phía trước cổ ngay dưới thanh quản. Tuyến giáp có hình con bướm và bao gồm hai thùy nằm ở hai bên khí quản (khí quản). Một tuyến giáp bình thường thường không …