Danh mục: Tin tức

Bản đồ gen con người: kỳ vọng và thực tế

Bản đồ gen được nhận định là một trong những hệ cơ quan được cấu thành phức tạp nhất của con người. Mỗi người có một hệ gen khác nhau và điều này quyết định đến cá tính riêng của họ. Cùng bài viết “Bản đồ …