Thẻ: hệ miễn dịch

Tổng quan bệnh tự miễn dịch

Bệnh tự miễn dịch là gì? Nếu không có hệ thống miễn dịch – cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể con người chống lại những kẻ xâm lược bên ngoài – chúng ta sẽ bị bệnh liên tục. Mạng lưới tế bào, cơ …