Thẻ: suy giáp

Bệnh cường giáp

Bệnh cường giáp là gì? Bệnh cường giáp có nghĩa là tuyến giáp của bạn sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp. Bạn cũng có thể nghe thấy thuật ngữ nhiễm độc giáp. Điều này cũng có nghĩa là có quá nhiều hormone tuyến giáp trong …