Thẻ: tuyến giáp

Tổng quan tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận là gì? Tuyến thượng thận là những tuyến nhỏ gắn vào đầu mỗi quả thận. Cơ thể con người có hai tuyến thượng thận và một tuyến nằm trên mỗi quả thận. Mỗi tuyến thượng thận nặng 4–5 g ở người trưởng thành. …

Tổng quan tuyến cận giáp

Tuyến cận giáp là gì? Tuyến cận giáp là những tuyến nhỏ có kích thước bằng hạt đậu nằm ở cổ, ngay phía sau tuyến giáp hình con bướm. Hầu hết mọi người đều có bốn tuyến cận giáp, với hai tuyến cận giáp nằm sau …

Hormone Triiodothyronine (T3)

Triiodothyronine là gì? Triiodothyronine là dạng hoạt động của hormone tuyến giáp, thyroxine (T4). Khoảng 20% ​​triiodothyronine được tuyến giáp tiết trực tiếp vào máu và 80% còn lại được tạo ra từ sự chuyển đổi thyroxine của các cơ quan như gan và thận. Hormon …

Hormone Thyroxin (T4)

Thyroxine là gì? Thyroxine là hormone chính được tuyến giáp tiết vào máu. Đây là dạng hormone tuyến giáp ít hoạt động hơn và phần lớn được chuyển đổi thành dạng hoạt động mạnh hơn gọi là triiodothyronine (T3) bởi các mô tại chỗ bao gồm …

Hormon kích thích tuyến giáp

Hormon kích thích tuyến giáp là gì? Hormon kích thích tuyến giáp được tuyến yên sản xuất và giải phóng vào máu. Nó kích thích tuyến giáp sản xuất hormone tuyến giáp, thyroxine (T4) và triiodothyronine (T3), bằng cách liên kết với các thụ thể của …

Hormon giải phóng thyrotropin

Hormon giải phóng thyrotropin là gì? Hormon giải phóng thyrotropin (Thyrotropin-releasing hormone, TRH) được sản xuất bởi vùng dưới đồi. TRH đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động của tuyến giáp. Hormon giải phóng thyrotropin là một trong những hormone nhỏ …

Tổng quan vùng dưới đồi

Vùng dưới đồi là gì? Vùng dưới đồi là một phần của não có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhiều chức năng của cơ thể bao gồm việc giải phóng hormone từ tuyến yên. Vị trí của vùng dưới đồi Vùng dưới đồi …

Bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto

Viêm tuyến giáp Hashimoto là gì? Bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto (hay còn gọi là bệnh Hashimoto) là một tình trạng tự miễn dịch. Hệ thống miễn dịch của cơ thể bắt đầu tấn công tuyến giáp dẫn tới tuyến giáp có thể bị tổn thương …

Tổng quan về Bướu cổ

Bướu cổ là gì? Bướu cổ là tình trạng phì đại của toàn bộ tuyến giáp, được gọi là ‘bướu cổ trơn’ hoặc ‘bướu cổ lan tỏa’, hoặc một phần của tuyến, được gọi là bướu cổ ‘nốt’ hoặc ‘nang’. Nhiều người bị bướu cổ có …